Una suma de les millors metodologies

L’aplicació del nostre projecte educatiu a l’aula és una suma de diferents metodologies, que han evolucionat paral·lelament a l’escola, el món educatiu i la societat. A més, a l’actual equip directiu el caracteritza un tarannà obert i receptiu a altres models educatius internacionals i, sobretot, a la Cultura de Pensament que arriba com a evolució lògica de la nostra trajectòria.

La metodologia de la nostra escola és constructivista i vivencial, i situa l’alumne en el centre de l’aprenentatge perquè en sigui totalment partícip. A més, el fet de ser una escola d’una sola línia ens permet tenir en compte les capacitats i les habilitats de cada alumne en particular i atendre els diferents perfils, ritmes, interessos i inquietuds.

De la mateixa manera, oferim l’opció de tutoria compartida, que promou reunions a tres bandes en les quals participa la família, l’alumne i el professor implicat. Aquestes reunions estan molt ben valorades per la complicitat, la proximitat i la sensació d’equip que es crea, i se sumen a les més tradicionals entrevistes amb el tutor de l’alumne, que sempre estan accessibles a les famílies.

Fomentem l’amor per l’aprenentatge

Aquest desenvolupament del potencial de l’alumne s’inicia ja a Infantil, a partir dels programes que estimulen els diferents tipus d’intel·ligència i les ganes d’aprendre

Segons el nostre criteri, el resultat és una adaptació i combinació de les millors estratègies metodològiques que hi ha actualment, que inclouen el treball cooperatiu, el treball col·laboratiu, el treball per projectes, l’Inspira, l’EMAT, el Ludilletres, els escacs, la robòtica i la programació, l’educació física, els hàbits saludables, etc.

A la nostra escola es treballa en un ambient de serenitat i cordialitat que afavoreix, encara més, un tipus d’educació integral perquè els alumnes es formin com a persones amb recursos, confiança, seguretat, autonomia, sensibilitat, imaginació, resiliència, empatia, creativitat, respecte pel medi ambient, solidaritat, generositat i una bona gestió emocional.

I, sempre, en un dia a dia alegre i amb unes constants ganes de celebrar junts, com ho demostren les festes assenyalades en el nostre calendari, com el Dia de l’Arbre a la primavera, la Festa de la Verema, el Pessebre Vivent o el Dia de l’Esport.