Una etapa amb bones influències

A la nostra escola, la Secundària ha rebut la influència dels darrers estudis sobre neurociència en el camp educatiu i, més en concret, del Projecte Zero de Harvard. Fins i tot, un equip de l’escola ha viatjat als Estats Units per aprendre de primera mà quines propostes i metodologies, en aquesta matèria, eren les més convenients per als nostres alumnes. La Cultura de Pensament és la més nova de totes, la que ha suposat un salt quàntic en el nostre projecte educatiu i la que ha tingut una resposta més entusiasta per part dels alumnes. Amb ella aprenen competències del s. XXI que els seran molt útils tant en els estudis superiors com en la vida professional i personal.

Les classes a l’ESO estan plantejades perquè l’alumne treballi a l’aula amb el suport dels professors, que reparteixen el temps entre l’explicació i assegurar-se que els alumnes integren l’aprenentatge d’aquell dia, mitjançant tasques concretes, exercicis o resolent dubtes. Igual de resolutiu resulta el treball col·laboratiu i cooperatiu dels alumnes, ja que entre ells s’ajuden en el seu procés d’aprenentatge. D’aquesta manera, estem aplicant mecanismes cognitius molt ben valorats per la neurociència i que subratllen els beneficis de l’aprenentatge entre iguals, l’efecte company i les neurones mirall. A més, treballar en grup els ajuda a desenvolupar estratègies per resoldre problemes o situacions imprevistes, els fa més tolerants i flexibles, i els prepara per gestionar bé qualsevol treball en equip. Això, sumat als descansos cerebrals periòdics que promovem i la distribució dinàmica de l’aula, fa que els resultats siguin satisfactoris, sobretot en aquesta edat d’adolescència.

Vinculació i compromís per part de l’alumne

Cada curs té un tutor assignat, amb qui les famílies poden entrevistar-se quan ho considerin oportú. Però, a més, oferim la possibilitat de la tutoria compartida amb qualsevol dels professors i la presència de l’alumne.

L’experiència ens demostra que aquestes tutories tenen un retorn molt positiu, ja que les tres parts implicades fan equip i es crea una complicitat a tres bandes de la qual l’alumne és el principal beneficiat. A més, per donar resposta a les inquietuds que en aquestes edats poden tenir els alumnes, el nostre Departament d’Orientació Psicopedagògica sol ser un bon recurs per ajudar-los a canalitzar-les i adquirir seguretat. Amb tot, aquesta és una bona etapa on aconseguim que l’alumne es vinculi de ple amb el projecte escolar i adquireixi una actitud positiva i compromesa.

Donem importància a l’aprenentatge mitjançant l’art i que els alumnes puguin canalitzar la seva creativitat i expressió artística, potenciant així el que s’anomena “l’hemisferi oblidat”. A l’ESO, els alumnes fan un gran ús del laboratori de química, on estudien el mètode científic perquè aprenguin a investigar, elaborar hipòtesis, experimentar, analitzar resultats, obtenir dades, extreure conclusions i fer exposicions orals.

Juntament amb l’escriptura, l’oratòria és una altra de les competències que treballem a fons amb ells perquè desenvolupin l’hàbit, les taules i la confiança per parlar davant del públic amb seguretat, amb un discurs coherent i fluid, una bona posada en escena i una projecció correcta de la veu.

Assignatures en anglès i exàmens oficials de Cambridge

Els alumnes de 4t d’ESO fan els Treballs de Recerca en anglès, i els exposen també davant de les famílies i companys, com un repte que els acaba generant molt aprenentatge i un retorn significatiu més enllà de l’avaluació. Això ho poden fer perquè a la nostra escola el nivell d’anglès comença amb la immersió a Infantil i va augmentant de forma coherent amb el currículum i possibilitats dels alumnes, de tal manera que a l’ESO arriben amb la llengua consolidada.

Els donem també la possibilitat de fer els exàmens oficials de First Certificate in English (FCE) i l’Advanced (CAE) a la mateixa escola, ja que som centre col·laborador de Cambridge. I, si així ho desitgen, preparar les proves orals, escrites i de comprensió d’aquests exàmens, en sessions extraescolars que fem amb professors de l’escola.

A partir de 2n d’ESO, els alumnes també poden començar a estudiar, de manera paral·lela i gradual, el batxillerat dual americà amb la supervisió i acompanyament de l’equip de llengua anglesa de la nostra escola.

Vols saber-ne més?

Posa’t en contacte amb nosaltres si vols més informació sobre l’ESO