Política de privacitat

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i amb la normativa de protecció de dades que correspongui, COLEGIO SANTA MARÍA DEL PINO, SLU informa els Usuaris:

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable

COLEGIO SANTA MARÍA DEL PINO, SLU
B59836767
Riera Coma Clara, 19-21. 08328 Alella (Barcelona)

Finalitat

  • Gestionar les dades a les quals l’empresa accedeix com a conseqüència de la navegació i/o consulta.
  • Gestionar la seva consulta o sol·licitud.
  • Enviar comunicacions comercials i publicitàries referents a activitats i projectes relacionats amb l’entitat, només en cas que l’Usuari ho accepti.

Legitimació

Consentiment de l’interessat.

Destinataris

No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com els altres drets, com la limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les dades, tal com determina la normativa vigent de protecció de dades, adreçant-se per escrit, acompanyant fotocòpia de DNI, al domicili de l’entitat.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació mitjançant el formulari de contacte d’aquest lloc web, l’Usuari ha d’acceptar-ne la Política de Privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment explícit i ha d’haver estat informat del tractament de les seves dades amb les finalitat indicades.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis del lloc web?

En relació amb el formulari del lloc web, l’Usuari ha d’omplir els camps marcats com a “obligatoris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que COLEGIO SANTA MARÍA DEL PINO, SLU no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, COLEGIO SANTA MARÍA DEL PINO, SLU quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari faciliti a COLEGIO SANTA MARÍA DEL PINO, SLU han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quines mesures de seguretat té implantades l'entitat?

COLEGIO SANTA MARÍA DEL PINO, SLU informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i que n’eviten l’alteració, la pèrdua, el tractament i/o l’accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

COLEGIO SANTA MARÍA DEL PINO, SLU té perfils oberts en les xarxes socials següents: