Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa a l’Usuari que el titular del lloc web www.pinoalella.com és COLEGIO SANTA MARÍA DEL PINO, SLU i les seves dades d’identificació són les següents:

Domicili social: Riera Coma Clara, 19-21
CP: 08328
Població: Alella
Província: Barcelona
CIF: B59836767
Correu electrònic: info@pinoalella.com
Dades del registre: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 21.156, foli 144, full número B-17.706

1. Accés al lloc web

L’Avís Legal regula l’accés dels usuaris al lloc web i l’ús que en facin, i té per objectiu donar a conèixer els serveis de l’entitat i permetre-hi l’accés general de tots els usuaris d’Internet.

L’accés i/o l’ús del web atribueix a qui el realitza la condició d’Usuari i l’acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna d’aquestes condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin l’ús del portal o dels serveis que hi estiguin vinculats.

L’Usuari ha de llegir atentament l’Avís Legal i les Polítiques de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar el lloc web, ja que COLEGIO SANTA MARÍA DEL PINO, SLU es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, d’aquestes disposicions d’accés i ús i, en general, dels elements que integrin el disseny i la configuració del seu web. Si no n’accepteu les condicions d’accés i ús, us preguem us abstingueu d’utilitzar el web i el seu contingut.

2. Ús del lloc web

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web, així com de la informació relativa als seus serveis i/o activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable, com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, les condicions d’accés i ús i qualssevol altres condicions establertes al lloc web.

A més, es compromet a abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’ús normal dels continguts, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

3. Funcionament del lloc web

En cas d’incompliment de les condicions de l’Avís Legal o de les Polítiques de Privacitat i de Cookies, COLEGIO SANTA MARÍA DEL PINO, SLU es reserva el dret de limitar, suspendre i/o excloure l’accés al seu lloc web, i adoptarà les mesures tècniques necessàries per fer-ho. COLEGIO SANTA MARÍA DEL PINO, SLU farà el possible per mantenir el lloc web en bon funcionament, evitant errors o bé reparant-los, i mantenint els continguts actualitzats. Ara bé, COLEGIO SANTA MARÍA DEL PINO, SLU no garanteix la disponibilitat ni la continuïtat en l’accés al lloc web ni la inexistència d’errors en el contingut.

4. Responsabilitat

L’Usuari és l’únic responsable de l’ús que es pugui fer de qualsevol informació o mecanisme del lloc web.

COLEGIO SANTA MARÍA DEL PINO, SLU no es farà responsable de cap dany en el maquinari i/o el programari de l’Usuari que es derivi de l’accés i l’ús del lloc web. Així mateix, tampoc no es responsabilitzarà dels danys i/o perjudicis que es puguin ocasionar per l’accés a la informació del lloc web i l’ús que se’n faci, i en concret dels danys i/o perjudicis que es puguin produir en sistemes informàtics o els provocats per virus o atacs informàtics, caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions d’Internet.

L’Usuari serà responsable dels danys i/o perjudicis que COLEGIO SANTA MARÍA DEL PINO, SLU pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès en aquest Avís Legal, la normativa aplicable i les Polítiques de Privacitat i de Cookies.

5. Política en matèria d’enllaços (web enllaçant i web enllaçat)

a) Web enllaçant:

Els tercers que tinguin la intenció d’incloure un enllaç d’aquest lloc web en una pàgina web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar-hi continguts que siguin inapropiats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc.

ESCUELAS PÉREZ IBORRA, SL no es fa responsable en cap cas del contingut del lloc web enllaçant, ni en promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts.

Si el web enllaçant incompleix algun del aspectes anteriors, estarà obligat a suprimir l’enllaç de manera immediata.

a) Web enllat:

En aquest lloc web es poden incloure enllaços de llocs web de tercers que permetin a l’Usuari accedir-hi. No obstant això, COLEGIO SANTA MARÍA DEL PINO, SLU no es fa responsable del contingut d’aquests llocs web enllaçats, sinó que serà l’Usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar-ne els accessos cada vegada que hi accedeixi.

Aquests enllaços o esments tenen una finalitat que no implica cap suport, aprovació, comercialització ni relació entre el lloc i les persones o entitats titulars dels llocs on siguin.

6. Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts

COLEGIO SANTA MARÍA DEL PINO, SLU o els seus llicenciants són titulars de tots els drets de propietat intel·lectual sobre els continguts del lloc web, entenent com a tals tots els dissenys, les bases de dades, els programes d’ordinadors subjacents (codi font inclòs), així com els diferents elements que integren el lloc web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, colors, estructura, ordre, etc.). En relació amb les marques i els noms comercials (“signes distintius”), són titularitat de COLEGIO SANTA MARÍA DEL PINO, SLU o els llicenciants.

L’ús el lloc web per part de l’Usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual ni industrial. L’Usuari té totalment prohibit reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts o els signes distintius, tret que no disposi de l’autorització del titular dels drets corresponents o que això li sigui permès legalment.

7. Publicitat

Podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats al lloc web. Els anunciants o els patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per incloure al web compleix amb les lleis que puguin ser aplicables en cada cas.

COLEGIO SANTA MARÍA DEL PINO, SLU no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

8. Legislació aplicable

L’Avís Legal es regirà i s’interpretarà segons la legislació espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al lloc web, se sotmetran als jutjats o als tribunals pertinents d’acord amb la normativa de consumidors i usuaris.

9. Contacte

Per a qualsevol pregunta o comentari sobre aquest Avís Legal, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic: info@pinoalella.com.