Projecte lingüístic d’Anglès

L’escola és conscient de la gran importància i utilitat de la llengua anglesa i per això té el seu departament d’Anglès, format per professors originaris del Regne Unit i professores llicenciades en Filologia Anglesa i en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades. Junts han dissenyat el nostre projecte lingüístic, tant per complir els objectius curriculars de cada curs com per oferir propostes complementàries que donin resposta als diferents nivells i necessitats.

Aquest itinerari, fet amb visió global, comença a Infantil ja que els alumnes de P3, P4 i P5 tenen la tutora del curs i una mestra auxiliar que els parla sempre en anglès. A més, dos professors d’anglès que els acompanyen en el seu dia a dia escolar i els parlen sempre en aquesta llengua, tant a les classes com durant les celebracions, preparació dels festivals, sortides i excursions, etc. A més, amb el professor d’origen irlandès fan psicomotricitat al gimnàs i als patis enjardinats de l’escola, i amb ell aprenen també cançons, poemes i contes de la literatura infantil anglesa.

Al cicle inicial de Primària els alumnes comencen la immersió a assignatures en anglès.

Per ajustar-se als diferents nivells d’anglès de tots els estudiants, les dues professores d’anglès que tenen en aquesta etapa desdoblen el grup en dos de més petits, perquè l’atenció sigui també més personalitzada i els alumnes tinguin més oportunitats de participar i parlar en anglès. La comprensió i l’expressió oral de l’anglès tenen continuïtat i un gran reforç a l’etapa de Secundària, gràcies a la incorporació d’un auxiliar de conversa originari del Regne Unit, amb qui els alumnes practiquen de forma particular.

A més de les dues hores setmanals de Robòtica, els alumnes d’ESO fan una hora setmanal de Ciències Socials en anglès, que inclou History i Geography, seguint el format co-teaching per ampliar el vocabulari i integrar la gramàtica d’una manera més real i aplicada.

Batxillerat Dual Americà i exàmens de Cambridge

A 2n d’ESO els nostres alumnes tenen l’oportunitat de començar el Batxillerat Dual Americà, amb el qual podran obtenir la doble titulació. Ho fan amb l’acompanyament i suport del nostre equip de professors de llengua anglesa, que tenen molts anys d’experiència i coneixen de primera mà la institució Academica, que porta a terme aquest projecte des dels Estats Units.

A l’escola ens agrada oferir també als alumnes l’oportunitat que es comuniquin amb joves de la seva edat de països angloparlants. Amb aquesta intenció organitzem un viatge d’immersió a Gal·les a 6è de primària i a 3r i 4t d’ESO gestionem la possibilitat de fer un intercanvi amb alumnes d’una high school de l’estat nord-americà de Vermont.

La nostra escola s’ha convertit també en centre examinador de Cambridge, és a dir, que un cop l’any els alumnes tenen l’oportunitat de fer, a la mateixa escola, els exàmens oficials A2 Key (abans KET), B1 Preliminary (PET), B2 First (First Certificate in English) i C1 Advanced (Certificate in Advanced English). I ja que els donem aquesta oportunitat, també volem preparar els nostres alumnes perquè l’assoleixin amb confiança. Per això, hem introduït, fora de l’horari lectiu, classes 100 % enfocades a la preparació d’aquests exàmens oficials des dels seus diferents vessants: reading, use of English, writing, listening i speaking.