Sessions de reforç a Primària i ESO, per especialistes del DOP

Un dels valors afegits de la nostra escola són les sessions de reforç, planificades i executades per les professionals del nostre propi Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP), la Begoña Cañadas, la Mariona Aragall i la Gemma Bosch. Aquestes sessions són classes desdoblades, que es fan en paral·lel i en grups més reduïts, amb l’objectiu d’atendre de forma individualitzada aquelles necessitats especials d’aprenentatge, en l’espai de les biblioteques de Primària i de Secundària.

Des de l’escola hem introduït aquestes sessions amb tota la sensibilitat i naturalitat, per la qual cosa no generen cap distinció sinó que els alumnes entenen i agraeixen l’oportunitat de tenir un espai on les seves dificultats, que també poden ser puntuals, són ateses amb la màxima empatia i coneixement de causa. Per tant, és un servei totalment normalitzat i acceptat de forma orgànica per tots els qui formem part de l’escola, entenent la diversitat de perfils que hi ha -i que necessita- la nostra societat.

És una estratègia que es fa en favor dels alumnes i que hem pogut proposar de manera proactiva des de l’escola, gràcies a l’experiència professional de les dues psicòlogues especialitzades en l’edat infantil-juvenil i la psicopedagoga del DOP. Gràcies a la seva trajectòria prèvia en Reeducació Psicopedagògica, ara la seva atenció i recolzament permet no només acompanyar els alumnes en el procés d’aprenentatges sinó, a més, anar a l’arrel del problema per aportar solucions efectives.

En moltes ocasions, aquest reforç es basa en ajudar els alumnes a estructurar el procés cognitiu de l’aprenentatge. També els facilita la comprensió dels continguts curriculars en les assignatures troncals, de llengües i matemàtiques, el fet d’adaptar-los a una metodologia favorable a la particularitat de cada alumne o al seu ritme d’aprenentatge. Per això en aquestes sessions se segueixen els Plans Individualitzats (PI), traçats a l’inici de curs en una col·laboració entre el DOP, família i el tutor o mestre. A més d’aquest punt de partida, l’assistència a aquestes sessions pot ser esporàdica, per donar tot el nostre suport i acompanyament als alumnes en el cas que es presentin problemes colaterals, també emocionals, durant el seu procés d’aprenentatge.