Nova tutoria a 4t d’ESO i criteris d’avaluació ajustats a la LOMLOE

Aquest curs, la Carla Vidal és la nova i molt il·lusionada tutora de 4t de l’ESO. La Carla és professora de Català a Secundària i també d’altres matèries com History i Cultura religiosa, i prepara els alumnes per a l’examen oficial de Cambridge de la titulació del PET (Preliminary English Test). Assumeix la nova responsabilitat com a tutora dels alumnes més grans de l’escola, amb el propòsit que aquest sigui el millor curs possible per a ells.

Des d’aquest punt de partida, al principi del curs els ha compartit què s’espera d’ells, com per exemple un modelatge cap a la resta d’alumnes, tenint en compte que són els més adults, molta consciència del que estan vivint i un agraïment constant per les oportunitats de les quals disposen. També els demana que busquin l’excel·lència, per consolidar la millor base possible de cara al Batxillerat, i que també ho facin a nivell col·lectiu. El grup Pino 2.0 és un grup classe on la gran majoria són alumnes del Pino des de ben petits i han crescut junts, amb molta cohesió i amistat. És per això que ara la Carla els repta a anar més enllà, tots junts, tant en l’àmbit acadèmic com social.

A les fotografies, els veiem en una classe de Literatura catalana, on els alumnes fan exposicions orals sobre diferents autors medievals, que ells prèviament han treballat com si fossin grups d’experts. Aquesta ha estat la proposta de la Carla, per fer un repàs d’autors com Ausiàs March, el Rector de Vallfogona, Pere Serafí… abans d’entrar de ple en la Renaixença, amb plomes més contemporànies com la d’Àngel Guimerà i Mossèn Cinto Verdaguer, que són les que corresponen per currículum aquest curs. La manera com ho han fet ha estat amb una adaptació de la rutina de Pensament d’El Cafetó, que han anomenat Cafetó literari, i que ha consistit en que cada grup treballava un autor a fons i després compartia la seva recerca amb els companys.

D’aquesta manera, els alumnes són més protagonistes del seu propi aprenentatge, ja que ells trien els recursos de la Cultura de Pensament que consideren més adients per fer la seva recerca i exposició, i es fomenta l’aprenentatge entre iguals ja que, la resta de companys ha de captar els titulars que consideren més rellevants com si fossin periodistes en una roda de premsa. També es promouen les interaccions com a força cultural i els hàbits de ment que fa temps que treballem a l’escola, com indagar, explorar, descriure, organitzar i sintetitzar la informació, i que ara encaixen de ple amb els nous criteris d’avaluació de la LOMLOE, la nova Llei d’Educació. Aquests valoren tant el contingut com la manera en què l’exposen i expressen, perquè la competència d’Educació Literària no és només de coneixement, sinó també d’habilitat i de disposició.